4.6 סגירת פרויקט או שלב

סגירת פרויקט או שלב היא התהליך של השלמת כל הפעילויות בכל קבוצות תהליכי הניהול , שמטרתה לסיים את הפרויקט או את השלב בפרויקט באופן רשמי . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך , שהוא מספק את הלקחים שהופקו , את הסיום הרשמי של מלאכת הפרויקט ואת שחרור משאבי הארגון למאמצים חדשים . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 4-12 תרשים 4-13 הוא תרשים הזרימה של התהליך . כשסוגרים פרויקט , מנהל הפרויקט סוקר את כל המידע הקודם מסגירת השלבים הקודמים , כדי להבטיח שכל מלאכת הפרויקט הושלמה ושהפרויקט השיג את מטרותיו . היות שתכולת הפרויקט נמדדת אל מול התכנית לניהול הפרויקט , מנהל הפרויקט יסקור את תכנית הבסיס לתכולה כדי להבטיח את השלמתה בטרם יחשיב את הפרויקט כסגור . תהליך סגירת פרויקט או שלב אף מבסס את הנהלים לחקירה ולתיעוד של הסיבות לפעולות שננקטו אם הפרויקט נסגר בטרם הושלם . על מנת להשיג זאת בצורה מוצלחת , מנהל הפרויקט נדרש לערב את כל בעלי העניין בתהליך . התהליך כולל את כל הפעולות הנדרשות לסגירה מינהלתית של הפרויקט או השלב , לרבות שיטות של צעד-אחר-צעד הנוגעות ל : פעולות ופעילויות שנדרשות כדי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ