4.5.3 ביצוע בקרת שינויים משולבת: תפוקות

4 . 5 . 3 . 1 בקשות לשינוי שאושרו עיבוד הבקשות לשינוי מתבצע בהתאם למערכת בקרת השינויים על ידי מנהל הפרויקט , על ידי הוועדה לבקרת שינויים או על ידי איש צוות שמונה לכך . בקשות שינויים שאושרו "ושמו בתהליך הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט . סטטוס כל הבקשות לשינוי , בין שאושרו ובין שנדחו , יעודכן ביומן השינויים כחלק מעדכון מסמכי הפרויקט . 4 . 5 . 3 . 2 יומן שינויים יומן השינו"ם משמש לתיעוד שינויים המתרחשים במהלך פרויקט . שינויים אלה והשלכותיהם על הפרויקט מבחינת זמן , עלות וסיכונים מדווחים לבעלי העניין המתאימים . ביומן השינויים נרשמות גם בקשות לשינוי שנדחו . 4 . 5 . 3 . 3 עדכון תכנית ניהול פרויקט עם רכיבי התכנית לניהול פרויקט שניתן לעדכן נמנים : תכניות משנה למיניהן , תכניות ב 0 י 0 שחשופות לתהליך הרשמי של בקרת השינויים . על שינויים לתכניות ב 0 י 0 להראות רק את השינוי מהזמן הנוכחי ואילך . לא ניתן לשנות ביצועי עבר . הדבר שומר על שלמות תכניות הב 0 י 0 ועל הנתונים ההיסטוריים של ביצועי העבר . 4 . 5 . 3 . 4 עדכונים למסמכי פרויקט בין מסמכי הפרויקט שעשויים להתעדכן בעקבות ביצוע תהליך בקרת שינויים משולבת נמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ