4.5.2 ביצוע בקרת שינויים משולבת: כלים ושיטות

4 . 5 . 2 . 1 חוות דעת מומחים נוסף על חוות הדעת של המומחים בצוות ניהול הפרויקט , ניתן לבקש מבעלי העניין לתרום ממומחיותם ולמלא תפקיד בוועדה לבקרת שינויים . ( CCB ) חוות דעת ומומחיות מיושמות בכל פרט טכני וניהולי בתהליך ועשויות להתקבל ממקורות שונים , למשל : יועצים , בעלי עניין , כולל לקוחות או נותני ח 0 ות , אגוד 1 ת מקצועיות או טכניות , קבוצות בתעשייה , מומחי תוכן , ( SMEs ) ( PMO ) D'op'DD ^ l ^ 1 niyn ^ 4 . 5 . 2 . 2 פגישות במקרה זה , הפגישות נקראות בדרך כלל פגישות בקרת שינויים . ועדה לבקרת שינויים ( CCB ) אחראית להיפגש ולסקור את בקשות השינוי ואף לאשר , לדחות או להתייחס בדרך אחרת לשינויים אלה . הוועדה עשויה גם לסקור את פעילויות ניהול התצורה . התפקידים והאחריות של ועדות אלה מוגדרים בביר / ד , מ 01 כמים על כל בעלי העניין המתאימים ומתועדים בתכנית ניהול השינויים . החלטות הוועדה לבקרת שינויים מתועדות ומדווחות לבעלי העניין לצורך פעולות מעקב ולידיעתם . 4 . 5 . 2 . 3 כלים לבקרת שינויים כדי להקל את ניהול התצורה והשינוי , אפשר שייעשה שימוש בכלים ידניים או ממוחשבים . בחירת הכלים צריכה להתבסס על...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ