תרשים ‭:4-11‬ ביצוע בקרת שינויים משולבת: תרשים זרימה של התהליר