תרשים ‭:4-10‬ ביצוע בקרת שינויים משולבת: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות