4.5 ביצוע בקרת שינויים משולבת

ביצוע בקרת שינויים משולבת הוא התהליך הכולל את סקירת כל הבקשות לשינוי , את אישור השינויים וניהולם עד לקבלת תוצרים , את נכסי התהליכים הארגוניים , את מסמכי הפרויקט ואת התכנית לניהול הפרויקט ואת מסירת העדכון על מצבם . ביצוע בקרת שינויים משולבת סוקר את כל הבקשות לשינויים או לתיקונים במסמכי הפרויקט , בתוצרים , בתכניות הבסיס או בתכנית לניהול הפרויקט ומאשר את השינויים או דוחה אותם . התועלת העיקרית הטמונה בתהליך זה היא בכך שהוא מאפשר לשקול שינויים המתועדים במסגרת הפרויקט בצורר . משולבת , וזאת תוך הפחתת סיכון , שמתעורר לרוב בעקבות שינויים שאינם מתחשבים במטרות הפרויקט או בתכניות הכלליות . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארות בתרשים . 4-10 תרשים 4-11 הוא תרשים הזרימה של התהליך . תהליך ביצוע בקרת שינויים משולבת מנוהל מתחילתו של הפרויקט ועד השלמתו , והוא נמצא באחריותו הבלעדית של מנהל הפרויקט . תכנית ניהול הפרויקט , תיאור תכולת הפרויקט והתוצרים האחרים מתוחזקים באמצעות ניהול שינויים זהיר ורציף , ובכלל זה דחיית שינויים או אישורם . כך מבטיחים שרק שינויים שאושרו ייכללו בתכנית ב 0 י 0 מעוד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ