4.4.3 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט: תשומות

4 . 4 . 3 . 1 בקשות לשינוי בעקבות ההשוואה בין התוצאות המתוכננות לתוצאות בפועל , ייתכן שיוגשו בקשות לשינוי שמטרתן להרחיב , להתאים או לצמצם את תכולת הפרויקט , את תכולת המוצר או את דרישות האיכות ואת תכניות הבסיס של לוח הזמנים ושל העלויות . בקשות לשינוי עשויות להצריך איסוף ותיעוד של דרישות חדשות . שינויים יכולים להשפיע על התכנית לניהול פרויקט , על מסמכי הפרויקט או על תוצריו . שינויים שעומדים בתבחינ בקרת השינויים של הפרויקט צריכים לעבור תהליך של בקרת שינויים משולבת שנקבע עבור הפרויקט . שינויים יכולים לכלול , בין היתר : פעולה מתקנת - פעילות מכוונת שמתאימה את ביצוע מלאכת הפרויקט לתכנית ניהול הפרויקט ; פעולה מונעת - פעילות מכוונת שמבטיחה שהביצוע העתידי של מלאכת הפרויקט יתאים לתכנית ניהול הפרויקט ; תיקון ליקויים - פעולה מכוונת לשינוי אי-התאמה במוצר או ברכיב בתוך המוצר . 4 . 4 . 3 . 2 דיווחים על ביצוע עבודה דיווחים על ביצוע העבודה הם התצוגה הפיזית או האלקטרונית של מידע על ביצוע העבודה המנוסח במסמכי הפרויקט , שנועד להניב החלטות , פעולות או מודעות . מידע על הפרויקט יכול להימסר בעל פה , אולם כדי לת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ