4.4.2 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט: כלים ושיטות

4 . 4 . 2 . 1 חוות דעת מומחים צוות ניהול הפרויקט משתמש בחוות דעת מומחים כדי לפרש את המידע שמספקים תהליכי השליטה והבקרה . מנהל הפרויקט , בשיתוף פעולה עם הצוות , קובע את הפעולות הנדרשות כדי שביצוע הפרויקט יתאימו לציפיות . 4 . 4 . 2 . 2 שיטות ניתוח אנליטיות שיטות ניתוח אנליטיות בניהול פרויקט משמשות כדי לחזות תוצאות אפשריות המבוססות על שינויים אפשריים בפרויקט ובסביבה ועל הקשרים שלהם למשתנים אחרים . דוגמאות לשיטות ניתוח בפרויקטים : ניתוח רגרסיות , שיטות הקבצה , ניתוח סיבתי , ניתוח סיבת שורש , שיטות חיזוי ( לדוגמה , 0 דרות זמן , בניית תרחישים וסימולציות , ( ניתוח אופני כשל והשלכותיהם , ( FMEA ) ניתוח עץ כשלים , ( FTA ) ניתוח עתודות , ניתוח מגמות , ניהול ערך מזוכה , ניתוח סטיות . 4 . 4 . 2 . 3 מערכת מידע לניהול פרויקט מערכת המידע לניהול פרויקט , שהנה אחד מהגורמים הסביבתיים של הארגון , מספקת גישה לכלים הממוחשבים , כמו כלי תכנון לוח הזמנים , העלויות והקצאת המשאבים , מרוווני ביצוע , מסדי נתונים , רשומות הפרויקט ונתונים כלכליים שבהם משתמשים בתהליך השליטה ובקרת מלאכת הפרויקט . 4 . 4 . 2 . 4 פגישות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ