4.4.1 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט: תשומות

4 . 4 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט כוללת את בחינתם של כל היבטי הפרויקט . תכניות משנה שנכללות בתכנית לניהול הפרויקט יוצרות את הבסיס לבקרת הפרויקט . תכניות משנה ותכניות בסיס הן , בין היתר : תכנית ניהול תכולה ( סעיף , ( 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול דרישות 0 ) עיף , ( 5 . 1 . 3 . 2 תכנית ניהול לוח זמנים ( סעיף , ( 6 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול עלויות 0 ) עיף , ( 7 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול איכות 0 ) עיף , ( 8 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תהליך 0 ) עיף , ( 8 . 1 . 3 . 2 תכנית ניהול משאבי אנוש 0 ) עיף , ( 9 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תקשורת ( סעיף , ( 10 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול סיכונים ( סעיף , ( 11 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול רכש ( סעיף , ( 12 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול בעלי עניין ( סעיף ( 13 . 2 . 3 . 1 תכניות בסיס תכולה ( סעיף , ( 5 . 4 . 3 . 1 תכניות בסיס לוח זמנים ( סעיף , ( 6 . 6 . 3 . 1 תכניות בסיס לעלות ( סעיף . ( 7 . 3 . 3 . 1 4 . 4 . 1 . 2 תחזיות לוח זמנים מתוארות בסעיף . 6 . 7 . 3 . 2 תחזיות לוח זמנים נגזרות מן ההתקדמות בהשוואה לתכנית הבסיס ללוח הזמנים...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ