תרשים ‭:4-9‬ תרשים זרימה של תהליך שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט