תרשים ‭:4-8‬ שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות