4.4 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט

שליטה ובקרה על מלאכת הפרויקט הן תהליך המעקב , הסקירה והדיווח על ההתקדמות , ומטרתן להשיג את יעדי הביצוע שהוגדרו בתכנית ניהול הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מאפשר לבעלי העניין להבין את מצבו הנוכחי של הפרויקט , את הצעדים שננקטו ואת התחזיות בתקציב , בלוח הזמנים ובתכולה . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 4-8 תרשים 4-9 הוא תרשים זרימה של התהליך . מעקב הוא היבט בניהול פרויקט שמבוצע לכל אורך הפרויקט . מדובר באיסוף , במדידה ובהפצת מידע על ביצועים ובהערכת מדידות ומגמות לטובת שיפור התהליך . מעקב רצוף מעניק לצוות ניהול הפרויקט תובנות לגבי חו 0 ן הפרויקט ומזהה תחומים שבהם נדרשת תשומת לב מיוחדת . בקרה משמעותה קבלת החלטות על פעולות מתקנות או על פעולות מונעות או תכנון מחדש ומעקב אחר תכניות פעולה כדי לקבוע אם פעולות שננקטו פתרו את סוגיות הביצועים . תהליך הבקרה והמעקב אחר מלאכת הפרויקט כולל את הדברים הבאים : השוואת ביצועי הפרויקט בפועל לתכנית ניהול הפרויקט ; הערכת ביצועים כדי לקבוע אם מסתמן צורך בפעולות מתקנות או מונעות ואז המלצה על פעולות אלה בהתאם לצורך ; זיה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ