4.3.3 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט: תפוקות

4 . 3 . 3 . 1 תוצרים תוצר הוא כל מוצר "חודי ובר-אימות , תוצאה או יכולת לבצע שירות שיש לייצרו כדי להשלים תהליך , שלב או פרויקט . תוצרים הם לרוב רכיבים מוחש"ם שהושלמו כדי לעמוד במטרות הפרויקט ויכולים לכלול אלמנטים של תכנית ניהול הפרויקט . 4 . 3 . 3 . 2 נתוני ביצוע עבודה נתוני ביצוע העבודה הם תצפיות גולמיות ומדידות שזוהו במהלך פעילויות שבוצעו במסגרת הפרויקט . הנתונים נחשבים לא פעם כרמת הפירוט הנמוכה ביותר שממנה תהליכים אחרים גוזרים מידע . הם נאספים באמצעות ביצוע העבודה ומועברים לתהליכי הבקרה של התחום הרלוונטי לצורך המשך ניתוח . דוגמאות לנתוני ביצוע עבודה הן עבודה שהושלמה , מדדי ביצוע מרכזיים , מדדי ביצוע טכניים , תאריכי התחלה וסיום של פעילויות בלוח הזמנים , מספר הבקשות לשינוי , מספר הליקויים , עלויות בפועל , משכים בפועל וכו י . 4 . 3 . 3 . 3 בקשות לשינוי בקשה לשינוי היא הצעה רשמית לשנות מסמך , תוצר או תכנית בסיס . בקשה לשינוי שאושרה תחליף את המסמך , את התוצר או את תכנית הבסיס הקשורים ותוצאתה יכולה להיות עדכון של חלקים אחרים בתכנית לניהול הפרויקט . כאשר מתעוררות סוגיות בזמן הביצוע , מוגשות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ