4.3.2 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט: כלים ושיטות

4 . 3 . 2 . 1 חוות דעת מומחים חוות דעת מומחים משמשת כדי להעריך את התשומות הנדרשות לשם הניהול וההנחיה של ביצוע תכנית ניהול פרויקט . בתהליך זה מיישמים את הניסיון ואת כושר השיפוט של המומחים על כל הפרטים הטכניים והניהוליים . מנהל הפרויקט וצוות ניהול הפרויקט נעזרים לשם כך בידע מיוחד או בהדרכה . מקורות רבים יכולים להיחשב מומחים , ובהם : יחידות אחרות בארגון ; יועצים ומומחי תוכן אחרים ( חיצוניים ופנימיים ;( בעלי עניין , לרבות לקוחות , ספקים ונותנ חסות ; אגודות מקצועיות או טכניות . 4 . 3 . 2 . 2 מערכות מידע לניהול פרויקטים מערכת המידע לניהול פרויקטים , שהנה חלק מהגורמים הסביבתיים של הארגון , מספקת גישה לכלים דוגמת כלי לקביעת לוחות זמנים , מערכת הרשאות עבודה , מערכת ניהול תצורה , מערכת לאיסוף מידע ולהפצתו או ממשקים למערכות ממוחשבות מקוונות אחרות . איסוף ודיווח ממוחשבים של מדדי ביצוע מרכזיים ( KP !) יכולים להיות חלק ממערכת n 4 . 3 . 2 . 3 פגישות מסרת הפגישות היא לדון ולספל בנושאים הרלוונטיים לפרויקט בעת הנחיית וניהול מלאכת הפרויקט . עם המשתתפים בפגישה יכולים להימנות מנהל הפרויקט , צוות הפרויקט וב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ