4.3.1 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט: תשומות

4 . 3 . 1 . 1 תכנית ני הול פרויקט מתוארת ב 0 עיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית לניהול פרויקט מכילה תכניות משנה הנוגעות לכל היבטי הפרויקט . תכנית משנה הקשורות למלאכת פרויקט הן , בין היתר : תכנית ניהול תכולה 0 ) עיף , ( 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול דרישות ( סעיף , ( 5 . 1 . 3 . 2 תכנית ניהול לוח זמנים , ( 6 . 1 . 3 . 1 ) תכנית ניהול עלויות , ( 7 . 1 . 3 . 1 ) תכנית ניהול בעלי עניין . ( 13 . 2 . 3 . 1 ) 4 . 3 . 1 . 2 בקשות שינוי שאושרו בקשות שינוי שאושרו הן תפוקה של תהליך ביצוע בקרת שינויים משולבת . מדובר באותן בקשות שנבדקו ואושרו לביצוע על ידי הוועדה לבקרת שינויים . ( CCB ) בקשת השינוי שאושרה יכולה להיות פעולה מתקנת , פעולה מונעת או תיקון של ליקוי . צוות הפרויקט קובע את מועד הביצוע ומיישם את בקשות השינוי שאושרו , שיכולות להשפיע על כל תחום של הפרויקט או על התכנית לניהול הפרויקט . בקשות שינוי שאושרו יכולות גם לשנות מדיניות , תכנית ניהול פרויקט , נהלים , עלויות או תקציבים או לתקן לוחות זמנים . הן עשויות גם ליצור צורך בפעולה מונעת או בפעולה מתקנת . 4 . 3 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ