תרשים ‭:4-6‬ הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות