4.3 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט

הנחיית מלאכת הפרויקט וניהולה הם תהליך של הובלה וביצוע של העבודה שהוגדרה בתכנית לניהול הפרויקט ושל "שום השינויים שאושרו לשם השגת מטרותיו . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מספק ניהול כולל של מלאכת הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 4-6 תרשים 4-7 הוא תרשים זרימת הנתונים של התהליך . פעולות הנחיה וניהול של מלאכת הפרויקט הן , בין היתר : ביצוע פעילויות להשגת מטרות הפרויקט ; יצירה של תוצרי פרויקט שמטרתם לעמוד במלאכה המתוכננת ; איוש , הדרכה וניהול של חברי הצוות המוקצים לפרויקט ; קבלה , ניהול ושימוש במשאבים , ובכללם חומרי גלם , כלים , ציוד ומתקנים ; "שום השיטות והתקנים המתוכננים ; הקמה וניהול של ערוצי התקשורת של הפרויקט , החיצוניים והפנימיים לצוות הפרויקט ; יצירת הנתונים לביצוע העבודה , כמו עלות , לוח זמנים , התקדמות בנושאים טכניים ואיכות ו 0 טטו , 0 כדי ל 0 ייע בהפקת תחזיות ; הפקת בקשות לשינוי ולאימוץ השינויים שאושרו לתכולת הפרויקט , לתכניות הפרויקט ולסביבה ; ניהול סיכונים ויישום פעילויות מענה לסיכונים ; ניהול ספקים ; ניהול בעלי עניין ומעורבותם ; איסוף...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ