4.2.3 הכנת תכנית ניהול פרויקט: תפוקות

4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול פרויקט תכנית לניהול פרויקט היא המסמך המתאר כיצד יבוצע הפרויקט וכיצד יבוצעו המעקב והבקרה אחריו . היא משלבת ומגבשת את כל תכניות המשנה ותכניות הבסיס מתהליכי התכנון . תכניות הבסיס כוללות , בין היתר : תכנית בסיס לתכולה ( סעיף , ( 5 . 4 . 3 . 1 תכנית בסיס ללוח זמנים ( סעיף , ( 6 . 6 . 3 . 1 תכנית בסיס לעלויות ( סעיף . ( 7 . 3 . 3 . 1 תכניות המשנה כוללות , בין היתר : תכנית ניהול תכולה 0 ) עיף , ( 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול דרישות ( סעיף , ( 5 . 1 . 3 . 2 תכנית ניהול לוח זמנים ( סעיף , ( 6 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול עלויות ( סעיף , ( 7 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול איכות ( סעיף , ( 8 . 1 . 3 . 1 תכנית שיפור תהליכים ( סעיף , ( 8 . 1 . 3 . 2 תכנית ניהול משאבי אנוש ( סעיף , ( 9 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תקשורת ( סעיף , ( 10 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול סיכונים ( סעיף , ( 11 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול רכש , ( 12 . 1 . 3 . 1 ) תכנית ניהול בעלי העניין . ( 13 . 2 . 3 . 1 )  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ