4.2.2 הכנת תכנית ניהול פרויקט: כלים ושיטות

4 . 2 . 2 . 1 חוות דעת מומחים בהכנת תכנית לניהול הפרויקס , נעזרים בחוות דעת של מומחים כדי : להתאים את התהליכים להשגת צורכי הפרויקט , להכין את הפרטים הטכניים והניהוליים שיהיו חלק מהתכנית לניהול הפרויקט , לקבוע את רמת המיומנויות והמשאבים הנדרשים לביצוע העבודה בפרויקט , להגדיר את רמת ניהול התצורה שיש ליישם בפרויקט , לקבוע אילו מ 0 מכי פרויקט יוגשו לתהליך בקרת שינויים רשמי , לקבוע קדימויות לעבודה בפרויקט כדי להבטיח הקצאה של משאבי הפרויקט לעבודה המתאימה בזמן המתאים . 4 . 2 . 2 . 2 שיטות הנחיה מתוארות ב 0 עיף . 4 . 1 . 2 . 2 לשיטות ההנחיה שימוש נרחב בתהליכים לניהול פרויקט . סיעור מוחות , פתרון מחלוקות , פתרון בעיות וניהול מפגשים הם השיטות העיקריות שנוקטים מנחים כדי לסייע לצוותים וליחידים להגיע לכדי ה 0 כמה ולבצע את פעילויות הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ