4.2.1 הכנת תכנית ניהול פרויקט: תשומות

4 . 2 . 1 . 1 מסמך ייזום הפרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 היקפו של מסמך לייזום הפרויקט משתנה בהתאם למורכבותו של הפרויקט ולמידע הידוע בעת יצירתו . המסמך לייזום פרויקט צריך להגדיר את גבולות העל של הפרויקט . מנהל הפרויקט משתמש במסמך ייזום הפרויקט כבנקודת התחלה לתכנון ראשוני לאורכה של קבוצת תהליך הייזום . 4 . 2 . 1 . 2 תפוקות מתהליכים אחרים תפוקות מרבים מהתהליכים האחרים המתוארים בסעיפים 5 עד 13 משולבות ליצירת התכנית לניהול פרויקט . תכניות בסיס ותכניות משנה שהנן תפוקה של תהליכי תכנון אחרים , הן תשומות לתהליך זה . בנוסף , שינויים במסמכים אלה עשויים לחייב עדכונים בתכנית ניהול פרויקט . 4 . 2 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 הגורמים הסביבתיים של הארגון , שיכולים להשפיע על הכנת התכנית לניהול הפרויקט הם בין היתר : תקנים ממשלתיים או תקני תעשייה , גוף הידע לניהול פרויקטים עבור שווקים אנכיים ( לדוגמה , בנייה ) ו / או תחומי מיקוד ( לדוגמה , סביבה , בטיחות , סיכון או פיתוח תוכנה באמצעות , ( Agile מערכת מידע לניהול פרויקטים ( לדוגמה , כלים אוטומטיים , כגון תכנת לוחות זמנים...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ