4.2 הכנת תכנית ניהול פרויקט

הכנת התכנית לניהול הפרויקט היא תהליך של הגדרה , הכנה ותיאום של כל תכניות המשנה ושילובן לכדי תכנית ניהול כוללת . התועלת העיקרית בתהליך זה היא מסמך מרכזי , שמגדיר את הבסיס של כל מלאכת הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 4-4 תרשים 4-5 מתאר הוא תרשים הזרימה של התהליך . התכנית לניהול פרויקט מגדירה כיצד יבוצע הפרויקט , כיצד ינוהלו השליטה והבקרה וכיצד יי 0 גר . תוכן התכנית לניהול הפרויקט משתנה בהתאם לתחום של יישום הפרויקט ובהתאם למורכבותו . הכנתה מתרחשת בסדרת תהליכים משולבים , עד לסגירת הפרויקט . תוצאת התהליך היא תכנית לניהול פרויקט המפורטת באופן הדרגתי על ידי עדכונים , והמבוקרת ומאושרת באמצעות תהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת ( סעיף . ( 4 . 5 פרויקטים שמתקיימים במסגרת התכנית צריכים להכין תכנית לניהול פרויקט שתעלה בקנה אחד עם תכנית לניהול התכנית . לדוגמה , אם בתכנית לניהול תכנית צוין כי כל השינויים שמעבר לעלות מוגדרת צריכים להיבחן על ידי הוועדה לבקרת שינויים , ( CCB ) אזי תהליך זה וסף העלות צריכים להיות מוגדרים בתכנית לניהול הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ