4.1.3 הכנת מסמך ייזום פרויקט: תפוקות

4 . 1 . 3 . 1 מסמך ייזום פרויקט המסמך לייזום הפרויקט הוא מסמך המופק על ידי יוזם הפרויקט או נותן החסות , המאשר את קיומו של הפרויקט באופן רשמי ומספק למנהל הפרויקט את הסמכות להשתמש במשאבים ארגונ"ם עבור פעילויות הפרויקט . המסמך מתעד את הצרכים העסקיים , את ההנחות , את האילוצים , את הבנת צורכי הלקוח ודרישות-העל ואת המוצר , השירות או התוצאה החדשים שהוא נועד לספק , כגון : מטרת הפרויקט או הצדקתו , יעדי פרויקט מדידים ותבחיני ההצלחה שלהם , דרישות-על , הנחות ואילוצים , תיאור הפרויקט ברמת-על וגבולותיו , סיכונים ברמת-על , תמצית אבני דרך בלוח זמנים , תמצית התקציב , רשימת בעלי העניין , דרישות לאישור פרויקט ( לדוגמה , מה נחשב להצלחה בפרויקט , מי מחליט שהפרויקט הצליח ומי מאשר את סיומו , ( מינוי של מנהל הפרויקט , אחריותו ורמת הסמכות שלו , שמו וסמכותו של נותן החסות או של אדם / אנשים אחר / ים המאשר / ים את מסמך הייזום של הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ