4.1.1 הכנת מסמך ייזום פרויקט: תשומות

4 . 1 . 1 . 1 מסמך תכולת העבודה לפרויקט מסמך תכולת העבודה לפרויקט ( SOW ) הוא תקציר מילולי של המוצרים , של השירותים או של התוצאות שהפרויקט יספק . בפרויקטים פנימיים , יוזם הפרויקט או נותן החסות מספק את מסמך תכולת העבודה בהתבסס על צרכים עסקיים , מוצר או דרישות שירות . בפרויקטים חיצוניים , מסמך תכולת העבודה יכול להתקבל מהלקוח כחלק ממסמכי המכרז ( לדוגמה , בקשה להציע הצעות , בקשת מידע או בקשה להצטרף למכרז ) או כחלק מחוזה . מסמך תכולת העבודה מתעד את הנושאים הבאים : צורך עסקי . צורך עסקי של ארגון יכול להיות מבוסס על ביקוש שוק , קדמה טכנולוגית , דרישה משפטית , רגולציה ממשלתית או שיקול סביבתי . על פי רוב , הצורך העסקי וניתוח עלות-תועלת נכללים בהצדקה העסקית של הפרויקט . תיאור של תכולת המוצר . תיאור של תכולת המוצר מתעד את מאפייני המוצר , את השירות או את התוצאות שלשמם נועד הפרויקט . התיאור צריך לתעד גם את הקשר בין המוצרים , השירותים והתוצאות ובין הצורך העסקי שהפרויקט עונה עליו . תכנית אסטרטגית . התכנית האסטרטגית מתעדת את החזון האסטרטגי של הארגון , את המטרות ואת היעדים והיא עשויה לכלול מסמך משימת-ע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ