4.1 הכנת מסמך ייזום פרויקט

הכנת מסמך לייזום הפרויקט היא תהליך של הכנת מסמך המאשר את קיומו של הפרויקט באופן רשמי ומעניק למנהל הפרויקט את הסמכות להשתמש במשאבי הארגון עבור פעילויות הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא הגדרה מיטבית של נקודת ההתחלה של הפרויקט וגבולותיו , יצירת תיעוד רשמי של הפרויקט ודרך ישירה עבור ההנהלה הבכירה לאשר את הפרויקט באופן רשמי ולהתחייב . תרשים 4-2 מציג את התשומות , את הכלים והשיטות ואת התפוקות של תהליך זה . תרשים 4-3 מתאר את הזרימה של התהליך . המ 0 מך לייזום הפרויקט קובע שותפות בין הארגון המבצע והארגון המבקש . במקרה של פרויקטים חיצונ"ם , חוזה רשמי הוא לרוב הדרך המועדפת לקביעת ה 0 כם . במקרה כזה , צוות הפרויקט הופך ל 0 פק שמגיב לתנאיה של הצעה לקנות מישות חיצונית . מ 0 מך זה עדיין משמש לקביעת הסכמים פנימיים בתוך הארגון כדי להבטיח אספקה הולמת בהתאם לחוזה . המסמך המאושר הוא אישור רשמי לכך שהפרויקט יצא לדרך . מנהל הפרויקט מזוהה וממונה בשלב מוקדם ככל האפשר של הפרויקט , עדיף בעת פיתוח מסמך ה"זום , ותמיד לפני תחילת התכנון . הישות שנותנת חסות היא זו שצריכה לנסח את המסמך , המעניק למנהל הפרויקט את ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ