4 ניהול אינטגרציה בפרויקט

ניהול אינטגרציה בפרויקט כולל את התהליכים ואת הפעילויות לזיהוי , להגדרה , לשילוב , לאיחוד ולתיאום של תהליכי הפעילויות השונים לניהול הפרויקט , הנכללים בקבוצות התהליכים לניהול פרויקטים . בהקשר של ניהול פרויקט , אינטגרציה כוללת מאפיינים של איחוד , גיבוש , תקשורת ונקיטה של פעולות שילוב החיוניות לביצוע מבוקר של הפרויקט עד להשלמתו , לניהול מוצלח של ציפיות בעלי העניין ולעמידה בדרישות . ניהול אינטגרציה בפרויקט משמעותו קבלת החלטות לעניין הקצאת משאבים , שקלול חלופות ויעדים וניהול התלויות ההדדיות בין תחומי הידע של ניהול הפרויקט . תהליכי ניהול הפרויקט מוצגים לרוב בתהליכים בדידים עם ממשקים מוגדרים , אולם בפועל , הם חופפים ויש ביניהם קשרים הדדיים שלא תמיד ניתן לפרטם במדריך . PMBOK ® תרשים 4-1 סוקר את תהליכי ניהול אינטגרציה בפרויקט , שהנם : 4 . 1 הכנת מסמך "זום הפרויקט . תהליך הכנה של מ 0 מך שמאשר באופן רשמי את קיומו של הפרויקט ומעניק למנהל הפרויקט סמכות להשתמש במשאבים ארגונ"ם לפעילויות הפרויקט . 4 . 2 הכנת תכנית ניהול הפרויקט . תהליך ההגדרה , ההכנה והתיאום של כל תכניות המשנה ושילובן לכדי תכנית לניהול...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ