3.9 תפקידם של תחומי הידע

47 התהליכי לניהול פרויקטים שזוהו במדריך PMBOK ® מקובצים בעשרה תחומי ידע נפרדים . תחום ידע מייצג אוסף שלם של מושגים , של מונחים ושל פעילויות שמרכיבים תחום מקצועי , תחום ניהול פרויקטים או תחום התמחות . ברוב הפרויקטים נעשה שימוש בעשרת תחומי הידע האלו רוב הזמן . צוותי הפרויקט צריכים להשתמש בעשרת תחומי הידע האלו ובתחומי ידע אחרים , לפי הצורך , עבור הפרויקט הספציפי שלהם . תחומי הידע הם : ניהול אינטגרציה בפרויקט , ניהול תכולה בפרויקט , ניהול זמן בפרויקט , ניהול עלות בפרויקט , ניהול איכות בפרויקט , ניהול משאבי אנוש בפרויקט , ניהול תקשורת בפרויקט , ניהול סיכונים בפרויקט , ניהול רכש בפרויקט וניהול בעלי העניין בפרויקט . כל תחום ידע נידון בפרק נפרד במדריך . PMBOK ® מדריך PMBOK ® מגדיר את ההיבטים החשובים של כל תחום ידע ואת האופן שבו הוא משתלב בחמש קבוצות התהליכים . כמרכיבים תומכים , תחומי הידע מספקים תיאור מפורט של תשומות התהליך והתפוקות שלו ומספקים תיאור של הכלים ושל השיטות שבהם נהוג להשתמש בתהליכי ניהול פרויקטים כדי להפיק כל אחת מהתוצאות . בכל תחום ידע מוצג תרשים זרימת נתונים ( פרקים 4 עד . ( 13 ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ