3.8 מידע על הפרויקט

לאורך כל מחזור חיי הפרויקט , כמות משמעותית של נתונים ומידע נאספת , מנותחת , משנה צורה ומופצת בפורמטים שונים בקרב חברי צוות הפרויקט ובעלי עניין אחרים . נתוני הפרויקט נאספים במסגרת תהליכי ביצוע שונים ומשותפים בין חברי הצוות . את הנתונים שנאספו מנתחים בתהליכי בקרה שונים לפי ההקשר , מצרפים ומשנים כך שיהפכו לנתוני פרויקט . בהמשך , אפשר שהמידע יימסר בעל פה או יאוחסן ויופץ כדוחות בפורמטים שונים . נתוני הפרויקט נאספים ללא הרף ומנותחים במהלך ההקשר הדינמי של ביצוע הפרויקט . כתוצאה מכך , בפועל , משתמשים לא פעם לחלופין במונחים נתונים ומידע . השימוש במונחים אלה , שאינו עקבי , יכול להוביל לבלבול ולאי-הבנות בקרב בעלי עניי ! שונים . הקווים המנחים שלהלן מסייעים במזעור בעיות התקשורת ומסייעים לצוות הפרויקט להשתמש במינוחים המתאימים : נתוני ביצוע עבודה . ( Work Performance Data ) התצפיות והמדידות הגולמיות שזוהו במהלך הפעילויות שנעשו במלאכת הפרויקט . עם הדוגמאות נמנים אחוז מדווח של עבודה שבוצעה בפועל , מדידות איכות וביצועים טכניים , תאריכי התחלה וסיום של פעילויות מתוכננות , מספר בקשות לשינויים , מספר ליקויי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ