3.7 קבוצת תהליכי סגירה

קבוצת תהליכי הסגירה כוללת את אותם תהליכים המבוצעים לשם השלמת כל הפעילויות , בכל הקבוצות של תהליכי ניהול הפרויקט . מטרת הקבוצה הזו היא לסיים את הפרויקט , את השלב או את המחויבויות החוזיות באופן רשמי . בסופה של קבוצת תהליכים זו , מוודאים שהתהליכים שהוגדרו הושלמו בכל קבוצות התהליכים לשם סגירת הפרויקט או השלב בפרויקט , וקובעים רשמית שהפרויקט או שלב הפרויקט הושלמו . קבוצת תהליכים זו גם קובעת באופן רשמי את סגירתו בטרם עת של הפרויקט . פרויקטים שנסגרו בטרם עת עשויים להיות , לדוגמה , פרויקטים שנזנחו , פרויקטים שבוטלו ופרויקטים המצויים במצב קריטי . במקרים מיוחדים , כשלא ניתן לסגור חוזים אחדים באופן רשמי ( לדוגמה , תביעות או סעיף סיום , ( או כשצריך להעביר פעילויות מסוימות ליחידות ארגוניות אחרות , אפשר שיוסדרו ויסוכמו נוהלי העברה ספציפיים . בסגירת פרויקט או שלב , עשויים להתרחש האירועים הבאים : השגת אישור מלקוח או מנותן חסות לסגור רשמית את הפרויקט או את השלב , עריכת סקירה אחרי הסיום של הפרויקט או של השלב , תיעוד ההשפעה של ההתאמה שבוצעה עבור תהליך כלשהו , תיעוד הלקחים שהופקו , יישום העדכונים המתאימים...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ