3.6 קבוצת תהליכי שליטה ובקרה

קבוצת תהליכי שליטה ובקרה מורכבת מאותם תהליכים הדרושים לשם מעקב , 0 קירה והסדרה של התקדמות הפרויקט וביצועיו , זיהוי תחומים שבהם יש לערוך שינויים בתכנית והתנעת השינויים המתאימים . התועלת העיקרית בקבוצת התהליכים הזו היא שביצוע הפרויקט נמדד ומנותח בפרקי זמן קבועים , באירועים מתאימים או בתנאים חריגים לשם זיהוי סטיות מתכנית לניהול הפרויקט . קבוצת תהליכי שליטה ובקרה כוללת גם : בקרת שינויים והמלצה על פעולה מתקנת או מונעת בתגובה על חיזוי בעיות אפשריות , מעקב אחר הפעילויות השוטפות של הפרויקט אל מול התכנית לניהול הפרויקט ומול תכנית הב 0 י 0 לביצוע של הפרויקט , השפעה על הגורמים העלולים לעקוף את בקרת השינו"ם המשולבת או את ניהול התצורה , כך שיוטמעו רק השינויים שאושרו . מעקב רצוף זה מעניק לצוות הפרויקט תובנות בנוגע לחוסנו של הפרויקט ומזהה את התחומים המחייבים תשומת לב נוספת . קבוצת תהליכי השליטה והבקרה לא רק עוקבת אחר העבודה המתבצעת בקבוצת התהליכים ומבקרת אותה . היא גם עוקבת אחר מאמץ הפרויקט כולו ומבקרת אותו . בפרויקטים רב-שלב"ם , קבוצת תהליכי המעקב והבקרה מתאמת בין שלבי הפרויקט כדי ליישם פעולות מתקנו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ