3.5 קבוצת תהליכי ביצוע

קבוצת תהליכי הביצוע מורכבת מאותם תהליכים שנועדו להשלים את העבודה שהוגדרה בתכנית לניהול הפרויקט , לשם מילוי מפרטי הפרויקט . קבוצת תהליכים זו דורשת תיאום של אנשים ומשאבים , ניהול ציפיותיהם של בעלי העניין וכן שילוב וביצוע של פעילויות בהתאם לתכנית לניהול הפרויקט . במהלך הביצוע , התוצאות עשויות לחייב עדכון של התכניות ושל תכניות הבסיס . העדכון עשוי לכלול שינויים בתחזיות לגבי משכי פעילויות , שינויים בזמינות ובפריון משאבים וסיכונים בלתי צפויים . סטיות אלה עשויות להשפיע על התכנית לניהול הפרויקט או על מסמכי הפרויקט ועשויות להצריך ניתוח מפורט והכנת מענים הולמים לצורכי ניהול פרויקט . תוצאות הניתוח עלולות להוביל לבקשות לשינ 1 י . אם יאושרו , שינויים אלה עשויים לשנות את התכנית לניהול הפרויקט או מסמכי פרויקט אחרים ואף לחייב עדכון תכניות הבסיס . נתח גדול מתקציב הפרויקט יתכלה במהלך קיום התהליכים של קבוצת הביצוע .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ