3.4 קבוצת תהליכי תכנון

קבוצת תהליכי תכנון כוללת את התהליכים המבוצעים לשם קביעת תכולת המאמץ הכוללת , הגדרה ועידון המטרות , ופיתוח דרך הפעולה להשגת מטרות אלה . תהליכי התכנון מכינים את התכנית לניהול הפרויקט ואת מסמכי הפרויקט שישמשו לביצועו . בשל אופיו המורכב של ניהול הפרויקט , לעתים נדרש לעשות שימוש במעגלי היזון חוזר לשם ניתוחים נוספים . ככל שאוספים מידע ומאפיינים נוספים ומבינים אותם , עשוי להידרש תכנון נוסף . אם מתחוללים שינויים משמעותיים בזמן המחזור של חיי הפרויקט , מתעורר צורך לשוב ולבחון אחד או יותר מתהליכי התכנון , ואולי אף חלק מתהליכי הייזום . פירוט הדרגתי זה של תכנית ניהול הפרויקט נקרא פירוט הולך וגדל . ( Progressive Elaboration ) השם מצביע על כך שתכנון ותיעוד הם פעילויות מתמשכות חוזרות ונשנות . היתרון העיקרי של קבוצת התהליכים הזו הוא בכך שהיא מתווה את האסטרטגיה ואת הטקטיקות וכן את מסלול הפעולה או הנתיב להשלמה מוצלחת של הפרויקט או של השלב . כאשר קבוצת תהליכי התכנון מנוהלת כראוי , הרבה יותר קל להשיג את מעורבותם של בעלי העניין . תהליכים אלה מתווים את המסלול למטרה המבוקשת ואת אופן הביצוע . התכנית לניהול הפר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ