3.3 קבוצת תהליכי ייזום

קבוצת תהליכי ייזום כוללת את התהליכים המבוצעים כדי להגדיר פרויקט חדש או שלב חדש בפרויקט קיים , על ידי השגת אישור להתחיל בפרויקט או בשלב . במהלך תהליכי הייזום , מגדירים את התכולה הראשונית ומתחייבים למשאבים כספיים ראשוניים . כמו כן , מזהים בעלי עניין פנימיים וחיצוניים שיפעלו וישפיעו על סך תוצרי הפרויקט . אם הדבר טרם נעשה , ייבחר מנהל פרויקט . מידע זה נכלל במסמך ייזום הפרויקט וברשימת בעלי העניין . עם אישורו של מסמך ייזום הפרויקט , הפרויקט מאושר באופן רשמי . למרות שצוות הפרויקט עשוי לעזור בכתיבת מסמך "זום הפרויקט , בתקן זה ההנחה היא כי בחינת ההצדקה העסקית , האישור והמימון מטופלים מחוץ לגבולות הפרויקט ( תרשים . ( 3-4 ההגדרה של גבול פרויקט היא נקודת הזמן שבה ניתן אישור להשלמת הפרויקט או שלב בו . המטרות העיקריות של קבוצת התהליכים הזו הן לתאם בין ציפיותיהם של בעלי העניין ובין תכליתו של הפרויקט , לתת להם נראות בדבר התכולה והמטרות , ולהראות כיצד השתתפותם בפרויקט ובשלבים הקשורים אליו יכולה להבטיח את מימוש ציפיותיהם . תהליכים אלה מסייעים בהגדרת חזון הפרויקט , דהיינו את שיש להשיג . מן הראוי לחלק פרו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ