3.2 קבוצות תהליכי ניהול פרויקט

הסעיפים הבאים מגדירים ומתארים את חמש הקבוצות של תהליכי ניהול הפרויקט הדרושים עבור כל פרויקט . בין חמש הקבוצות האלה קיימים קשרי תלות רבים וברורים כאשר הן מיושמות בפרויקט . הן לא תלויות בתחום היישום או ב 0 וג התעשייה . קבוצות תהליכים בודדות ותהליכים יחידים יחזרו על עצמם בדרך כלל לפני השלמת הפרויקט ויכולים להיות להם קשרים בתוך קבוצת תהליכים ובין קבוצות תהליכים . טבעם של קשרים אלה משתנה מפרויקט לפרויקט והם עשויים שלא להתקיים ב 0 דר מסוים . תרשים , 3-3 קשרים בתהליכי ניהול פרויקט , מסכם את יסודות הזרימה והקשרים בין קבוצות תהליכים ובעלי עניין מסוימים . תהליכי ניהול פרויקטים קשורים באמצעות תשומות ותפוקות . התוצאה או התפוקה של תהליך אחד הופכת לתשומה של תהליך אחר אך לא בהכרח באותה קבוצת תהליך . קבוצות התהליכים אינן שלבים במחזור ח" הפרויקט . למעשה , אפשר שכל קבוצות התהליכים יתבצעו בתוך שלב אחד . כאשר הפרויקטים מחולקים לשלבים ברורים או לתת-רכיבים , כגון בדיקת היתכנות של פיתוח תפיסה , תיכון , אב-טיפוס , פיתוח או בדיקה , סביר שכל קבוצות התהליכים יחזרו על עצמן בכל שלב או תת-רכיב , כפי שהוסבר לעיל והו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ