3.1 קשרים נפוצים בין תהליכי ניהול פרויקטים

תהליכי ניהול פרויקטים מוצגים כאלמנטים בדידים עם ממשקים מוגדרים היסב . ואולם , למעשה הם חופפים ומשפיעים זה על זה בדרכים שאינן מפורטות במסמך זה במלואן . רוב מנהלי הפרויקטים המנוסים מכירים בכך שיש יותר מדרך אחת לנהל פרויקט . קבוצות התהליכים הנדרשות והתהליכים הכלולים בהן הם מדריכים ליישום הולם של הידע ושל הכישורים בניהול פרויקטים במשך הפרויקט . היישום של תהליכי ניהול הפרויקט הוא מחזורי חוזר ונשנה , ותהליכים רבים חוזרים על עצמם במהלך הפרויקט . טבעו האינטגרטיבי של ניהול פרויקטים מחייב קשר בין קבוצת תהליכי השליטה והבקרה ובין קבוצות תהליכים אחרות , כפי שמתואר בתרשים . 3-1 תהליכי שליטה ובקרה מתרחשים בד בבד עם תהליכים הנכללים בקבוצות תהליכים אחרות . לפיכך , תהליך שליטה ובקרה מתואר כקבוצת תהליך המשמשת " רקע " לארבע קבוצות התהליכים האחרות המוצגות בתרשים . 3-1 קבוצות תהליכי ניהול פרויקט קשורות 1 r לזו באמצעות תפוקותיהן . לעתים רחוקות בלבד , קבוצות התהליכים הן אירועים מבודדים או רוד-פעמיים . לרוב הן פעילויות חופפות המתקיימות לאורך הפרויקט . תפוקה של תהליך אחד הופכת לרוב לתשומה של תהליך אחר , או לתוצ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ