2.4.2 שלבי הפרויקט

בפרויקט יכול להיות כל מספר שלבים שהוא . שלב פרויקט הוא אסופת פעילויות פרויקט שיש ביניהן קשר לוגי . שיאו של השלב הוא בהשלמת תוצר אחד או יותר . נהוג להשתמש בשלבי פרויקט כאשר טבעה של העבודה הנדרשת ייחודי לחלק של הפרויקט , ובדרך כלל השלבים קשורים לפיתוח של תוצר עיקרי מסוים . השלב יכול להדגיש תהליכים מקבוצת תהליכים מסוימת לניהול פרויקטים , אך סביר להניח שרוב התהליכים או כולם יבוצעו בצורה כלשהי בכל אחד מהשלבים . לרוב , שלבי הפרויקט מתבצעים בזה אחר זה , אך בנסיבות מסוימות אפשר שביצועם יהיו חופף . בדרך כלל שלבים שונים נמשכים פרקי זמן שונים והמאמץ הדרוש לביצועם משתנה . טבעם הכללי של שלבי הפרויקט הופך אותם למרכיב במחזור חיי הפרויקט . מבנה השלבים מאפשר לחלק את הפרויקט לקבוצות משנה לוגיות , לצורך ניהול , תכנון ובקרה נוחים יותר . מספר השלבים , נחיצותם ומידת הבקרה המיושמת תלויים בגודל הפרויקט , במורכבותו ובמידת ההשפעה האפשרית שלו . לכל השלבים מאפיינים דומים : בכל שלב , המיקוד של מלאכת הפרויקט הוא אחר . לעתים קרובות מעורבים בכך ארגונים , אתרים ומערכי כישורים שונים . השגת התוצר או המטרה העיקריים של הש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ