2.4.1 מאפייני מחזור החיים של פרויקט

פרויקטים שונים זה מזה בגודלם ובמורכבותם . את כל הפרויקטים אפשר למפות בעזרת מבנה מחזור החיים הכללי הבא ( ראה תרשים : ( 2-8 התחלת הפרויקט , התארגנות והכנות , ביצוע העבודה , סגירת הפרויקט . למבנה כללי זה של מחזור ח" הפרויקט מת"חסים לא פעם כאשר מתקשרים עם הנהלה בכירה או עם ישויות אחרות , שבקיאות פחות בפרטי הפרויקט . אין לבלבל בינו ובין קבוצות תהליכים לניהול פרויקט , מאחר שהתהליכים בקבוצת תהליך כוללים פעילויות שאפשר שיבוצעו ויחזרו ויישנו בכל שלב של הפרויקט וכן עבור הפרויקט בכללותו . מחזור החיים של הפרויקט אינו תלוי במחזור חייו של מוצר שיוצר או שונה על ידי הפרויקט . עם זאת , פרויקט צריך לתת את הדעת לשלב הנוכחי במחזור ח" המוצר . מבט-על זה יכול לספק מסגרת "חוס משותפת לצורך השוואה בין פרויקטים , גם אם אין הם דומים בטבעם . מבנה מחזור החיים הכללי יציג לרוב את המאפיינים הבאים : העלות ורמות האיוש יהיו נמוכות בתחילה , יגיעו לשיאן במהלך העבודה ויצנחו במהירות כשהפרויקט יתקרב לסיומו . תרשים 2-8 ממחיש דפוס אופייני זה . עקומת העלות והאיוש האופיינית עשויה שלא להתאים לכל הפרויקטים . לדוגמה , לפרויקט אחד יכ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ