2.4 מחזור החיים של פרויקט

מחזור החיים של הפרויקט הוא 0 דרת שלבים שהפרויקט עובר מייזומו ועד סגירתו . השלבים לרוב עוקבים זה אחר זה ברצף . שמותיהם וכמותם נקבעים בהתאם לצורכי הניהול והבקרה של הארגון או הארגונים המעורבים בפרויקט , לאופי הפרויקט עצמו ולתחום היישום שלו . השלבים יכולים להיות מחולקים לפי פונקציונאליות או לפי מטרות חלקיות , לפי תוצאות ביניים או תוצרים , לפי אבני דרך ספציפיות במסגרת הכוללת של תכולת העבודה או לפי זמינות פיננסית . לרוב , שלבי הפרויקט מוגבלים בזמן ונקבע עבורם מועד התחלה ומועד סיום או מועד בקרה . מחזור חיים יכולים להיות מתועד במסגרת מתודולוגיה . מחזור ח" הפרויקט נקבע ומעוצב בהתאם למאפיינים הייחודיים של הארגון , התעשייה או הטכנולוגיה שבשימוש . בעוד שלכל פרויקט מועד התחלה וסיום מוגדרים , התוצרים הספציפיים והפעילויות שמתקיימות בטווח זמן זה יהיו שונים מאוד מפרויקט לפרויקט . מחזור החיים מספק את המסגרת הבסיסית לניהול הפרויקט , ללא קשר לעבודה המסוימת המבוצעת בו . מחזורי החיים של הפרויקט יכולים להתפרש לאורכו של רצף , שבקצהו האחד גישות מעריכיות או מונעות תכנון , ובקצהו האחר גישות הניתנות להתאמה או מונ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ