2.2.3 הצלחת הפרויקט

מאחר שפרויקטים הנם זמניים מטבעם , מן הראוי למדוד את הצלחתו של הפרויקט במונחים של השלמת הפרויקט במסגרת אילוצי התכולה , הזמן , העלות , האיכות , המשאבים והסיכונים , כפי שאושרו על ידי מנהלי הפרויקט וההנהלה הבכירה . כדי להבטיח את מימוש התועלות הטמונות בפרויקט המבוצע , אפשר לקבוע תקופת מבחן במסגרת לוח הזמנים הכולל ( לדוגמה , השקה רכה במקרה של שירותים ) לפני העברת הפרויקט לתפעול הקבוע . הצלחתו של הפרויקט צריכה להימדד בהשוואה לתכניות הבסיס האחרונות שאושרו על ידי בעלי העניין המוסמכים . באחריותו של מנהל הפרויקט לקבוע גבולות מציאותיים ובני השגה עבור הפרויקט ולבצעו במסגרת תכניות הבסיס שאושרו .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ