2.2.2 משילות פרויקט

משילות הפרויקט היא פונקציית פיקוח שמותאמת למודל המשילות של הארגון ומקיפה את מחזור חיי הפרויקט . מ 0 גרת משילות הפרויקט מ 0 פקת למנהל הפרויקט ולצוותו מבנה , תהליכים , מודלים וכלים לקבלת החלטות לניהול הפרויקט , ובמקביל מספקת תמיכה ובקרה כדי להבטיח את הצלחתו . משילות הפרויקט היא אלמנט קריטי בכל פרויקט , בייחוד כשמדובר בפרויקטים מורכבים ומסוכנים . היא מספקת שיטה מקיפה ועקבית של בקרת פרויקט והבטחת הצלחתו על ידי הגדרה , תיעת והפצה של שיטות פרויקט מהימנות , שניתן לחזור עליהן . היא כוללת מסגרת לקבלת החלטות הנוגעות לפרויקט , מגדירה תפקידים , תחומי אחריות ואחריותיות , מדווחת על הצלחת הפרויקט וקובעת את יעילותו של מנהל הפרויקט . משילותו של פרויקט מוגדרת על ידי ההקשר הרחב יותר של תיק פרויקטים , תכנית או ארגון שנותן חסות לפרויקט , אך שונה ממשילות ארגונית . בנושא משילות הפרויקט , גם משרד ניהול הפרויקטים ( PMO ) יכול למלא תפקיד מכריע . במשילות הפרויקט מעורבים בעלי עניין כמו גם קווי מדיניות מתועדים , נהלים , תקנים , תחומי אחריות וסמכויות . להלן דוגמאות לאלמנטים של מסגרת המשילות של הפרויקט : תבחיני הצל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ