2.2.1 בעלי עניין בפרויקט

עם בעלי העניין נמנים חברי צוות הפרויקט וכן כל הגורמים בעלי העניין הפנימיים לארגון או חיצוניים לו . צוות הפרויקט מזהה את בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים , החיוביים והשליליים , המבצעים והמייעצים כדי לקבוע את דרישות הפרויקט ואת ציפיותיהם של כל הצדדים המעורבים . מנהל הפרויקט צריך לנהל את ההשפעות של בעלי העניין השונים על דרישות הפרויקט כדי להבטיח תוצאות מוצלחות . תרשים 2-7 מציג את היחסים בין הפרויקט , צוות הפרויקט ובעלי העניין השונים . בעלי העניין המשתתפים בפרויקט נושאים במידות שונות של אחריות ושל 0 מכות . מידות אלה יכולות להשתנות במרוצת חיי הפרויקט . מעורבותם יכולה לבוא לידי ביטוי החל בתרומות אקראיות בסקרים ובקבוצות מיקוד וכלה במתן חסות מלאה לפרויקט , לרבות תמיכה כספית , תמיכה פוליטית או תמיכה אחרת . בעלי עניין אחדים יכולים אף לפגוע בהצלחתו של פרויקט , בין שבאופן פסיבי ובין שבאופן אקטיבי . מנהל הפרויקט חייב להקדיש לבעלי עניין אלה תשומת לב במרוצת החיים של הפרויקט ולתכנן כיצד לטפל בסוגיות שהם עשויים לעורר . התהליך המתמשך של זיהוי בעלי העניין , הבנת מידת השפעתם היחסית על הפרויקט ואיזון בין דר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ