2.2 בעלי עניין בפרויקט ומשילות

בעל עניין יכול להיות אדם יחיד , קבוצה או ארגון שעשויים להשפיע על החלנוה , על פעילות , או על התוצאה של הפרויקט , להיות מושפעים מהן או לתפוס עצמם במושפעים מהן . בעלי העניין יכולים להיות מעורבים בפרויקט באופן פעיל או להיות מושפעים מביצוע הפרויקט או מהשלמתו במובן חיובי או שלילי . לבעלי עניין שונים יכולות להיות ציפיות סותרות שעשויות ליצור מחלוקות בתוך הפרויקט . בעלי העניין עשויים להשפיע על הפרויקט , על תוצריו ועל חברי צוות הפרויקט בכוונה להגשים יעדים עסקיים אסטרטגיים או צרכים אחרים . משילות הפרויקט , דהיינו התאמת הפרויקט לצורכיהם של בעלי העניין או למטרותיהם , חשובה עבור ניהול מוצלח של מעורבותם של בעלי העניין ועבור השגת מטר 1 ת הארגון . משילות הפרויקט מאפשרת לארגונים לנהל פרויקטים באופן עקבי , למקסם את ערך תוצאות הפרויקט ולהתאים את הפרויקטים לאסטרטגיה העסקית . למעשה מדובר במסגרת שמאפשרת למנהל הפרויקט ולנותני החסות לקבל החלטות שמספקות את צורכי בעל העניין ואת ציפיותיו , להגשים את המטרות האסטרטגיות של הארגון או לטפל בנסיבות שבהן אין התאמה בין כל אלה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ