2.1.5 גורמים סביבתיים של הארגון

הגורמים הסביבתיים של הארגון הם התנאים שאינם בשליטת צוות הפרויקט , המשפיעים , מגבילים או מכוונים את הפרויקט . גורמים אלה נחשבים כתשומות לרוב תהליכי התכנון . ביכולתם להרחיב או להגביל את האפשרויות לניהול הפרויקט , ויכולה להיות להם השפעה חיובית או שלילית על התוצאה . הגורמים הסביבתיים של הארגון שונים מאוד זה מזה , הן בסוגם והן בטבעם , והם כוללים , בין היתר : תרבות ארגונית , מבנה ומשילות ; פיזור גיאוגרפי של מתקנים ומשאבים ; תקני ממשלה או תקני תעשייה ( לדוגמה , תקנות של רגולציה , קודי התנהגות , תקני מוצר , תווי איכות ותקנים מקצועיים ;( תשתיות ( לדוגמה , מתקנים וציוד הוני קיימים ;( משאבי אנוש קיימים ( לדוגמה , מיומנויות , דיסציפלינות וידע כגון תכנון , פיתוח , משפט , חוזים ורכש ;( ניהול כוח אדם ( לדוגמה , הנחיות לגיוס כוח אדם ולשימורו , הערכת עובדים ורישומי הדרכות , מדיניות תגמול ושעות נוספות ומעקב אחר שעות ;( מערכת הרשאת העבודה של החברה ; תנאי שוק העבודה ; יכולת קבלת הסיכון של בעלי העניין ; האקלים הפוליטי ; ערוצי תקשורת ארגוניים מבוססים ; מאגרי מידע מסחריים ( לדוגמה , נתוני אמידת עלות סטנדרטית...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ