2.1.4 נכסי תהליכים ארגוניים

נכסי תהליכים ארגוניים הם התכניות , התהליכים , הנהלים וב 0 י 0 י הידע הייחודיים לארגון המבצע והמשמשים אותו . עם נכ 0 ים אלה נמנים התוצרים , השיטות או הידע של כל אחד מהארגונים המעורבים בפרויקט , שיכולים לשמש לביצוע הפרויקט או לניהולו . נכסים אלה כוללים תכניות רשמיות ובלתי רשמיות , תהליכים , קווי מדיניות , נהלים וב 0 י 0 י ידע ייחודיים של הארגון המבצע . הם כוללים לקחים שהופקו ומידע היסטורי , לוחות זמנים שהושלמו , נתוני סיכון ונתוני ערך מזוכה , וכולם משמשים את הארגון למטרותיו . נכסי תהליכים ארגוניים משמשים תשומה לרוב תהליכי התכנון . לאורך הפרויקט , חברי צוות הפרויקט יכולים לעדכן את נכסי התהליכים הארגוניים לפי הצורך . ניתן לקבץ את נכסי התהליכים הארגוניים לשתי קטגוריות : ( 1 ) תהליכים ונהלים , ( 2 ) בסיס ידע של הארגון . 2 . 1 . 4 . 1 תהליכים ונהלים התהליכים והנהלים של הארגון לניהול מלאכת הפרויקט כוללים , בין השאר : ייזום ותכנון : 0 קווים מנחים ותבחינים להתאמת מערך התהליכים והנהלים הסטנדרטיים של הארגון , שמטרתם לענות על הצרכים הספציפיים של הפרויקט ; 0 תקנים ארגוניים ספציפיים כגון קווי מדיניות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ