2.1.3 מבנים ארגוניים

מבנה ארגוני הוא גורם סביבתי של הארגון , שיכול להשפיע על זמינות המשאבים ועל אופן התנהלותם של הפרויקטים ( ראה גם סעיף . ( 2 . 1 . 5 מגוון המבנים הארגוניים נפרש מפונקציונאלי ועד פרויקטאלי , עם מגוון מבני מטריצה ביניהם . טבלה 2-1 מציגה מאפייני פרויקטים עיקריים של סוגי המבנים הארגוניים העיקריים . ארגון בעל מבנה פונקציונאלי קלאסי , כפי שמופיע בתרשים , 2-1 בנוי באופן הייררכי ולכל עובד בו יש ממונה אחד ברור . חברי הצוות מקובצים לפי מומחיות , כגון ייצור , שיווק , הנדסה והנהלת חשבונות ברמה העליונה . את תחומי המומחיות אפשר להוסיף ולחלק לתחומי משנה של יחידות פונקציונאליות ממוקדות , כגון הנדסה מכאנית והנדסת חשמל . כל מחלקה בארגון הפונקציונאלי תעשה את עבודתה במסגרת הפרויקט באופן שאינו תלוי בשאר המחלקות . ארגוני מסריצה , כפי שמופיעים בתרשימים 2-2 עד , 2-4 משקפים תמהיל של מאפיינים פונקציונאליים ופרויקטאל"ם . אפשר לסווג את ארגוני המטריצה כחלשים , ( Weak Matrix ) כמאחנים Balanced ) ( Matrix או כחזקים , ( Strong Matrix ) חאת בהתאם למידת הכוח וההשפעה היחסיים בין מנהלים פונקציונאלים ומנהלים פרויקטאל"ם . ארג...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ