2.1.2 תקשורת ארגונית

הצלחה בניהול פרויקט בארגון תלויה במידה רבה בסגנון של תקשורת ארגונית תכליתי , בייחוד לנוכח הגלובליזציה שמאפיינת את מקצוע ניהול הפרויקטים . יכולות של תקשורת ארגונית משפיעות רבות על אופן ניהולם של הפרויקטים . מנהלי פרויקטים במקומות מרוחקים יכולים לתקשר ביעילות רבה יותר עם כל בעלי העניין הרלוונטיים במבנה הארגוני ולסייע בקבלת ההחלטות . יתרה מכך , בעלי העניין וחברי צוות הפרויקט יכולים להשתמש בתקשורת אלקטרונית ( ובכלל זה בדוא"ל , במסרונ'ם , במסרים מיידיים , במדיה חברתית , בוועידות חוזי ואינטרנט ובצורות אחרות של מדיה אלקטרונית ) כדי לתקשר עם מנהל הפרויקט באופן רשמי או בלתי רשמי .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ