2.1.1 תרבויות וסגנונות ארגוניים

ארגונים הם הסדרים שיטתיים של ישויות ( אנשים ו / או מחלקות . ( הסדרים אלה נועדו להשיג מטרה שעשויה להיות כרוכה בביצוע פרויקטים . תרבותו של ארגון וסגנונו משפיעים על האופן שבו הוא מנהל פרויקטים . תרבויות וסגנונות הם תופעות קבוצתיות שנקראות נורמות תרבותיות , ואלה מתפתחות במשך הזמן . הנורמות כוללות גישות מבוססות לייזום פרויקטים ולתכנונם , אמצעים הנחשבים מקובלים לביצוע העבודה ורשויות מוכרות שמקבלות החלטות או משפיעות עליהן . החוויות המשותפות של חברי הארגון מעצבות את התרבות הארגונית . רוב הארגונים פיתחו תרבויות ייחודיות במשך הזמן כתוצאה מתרגול ומשימוש רווח . החוויות המשותפות כוללות , בין היתר : חזון , ייעוד , ערכים , אמונות וציפיות משותפים ; תקנות , קווי מדיניות , שיטות ונהלים ; מוטיבציה ומערכות תגמול ; יכולת קבלת סיכון ; השקפות לגבי מערכות יחסים עם מנהיגות , ה"ררכיה וסמכות ; קוד התנהגות , מוסר עבודה ושעות עבודה ; סביבת עבודה . כמתואר בסעיף , 2 . 1 . 5 התרבות הארגונית היא גורם סביבתי ארגוני . לתרבויות ולסגנונות הנלמדים על ידי חברי הארגון או המשותפים להם יש השפעה על יכולתו של הפרויקט לעמוד במטרו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ