2.1 השפעות ארגוניות על ניהול פרויקטים

התרבות הארגונית , סגנון הניהול והמבנה הארגוני משפיעים על אופן ביצוע הפרויקטים . מידת בשלותו של הארגון בניהול פרויקטים ומערכות ניהול הפרויקטים העומדות לרשותו יכולות גם הן להשפיע על הפרויקט . כאשר מדובר במיזם משותף או בשותפות ומעורבים בפרויקט גופים חיצוניים , ישפיע על הפרויקט יותר מארגון אחד . הסעיפים הבאים מתארים מאפיינים , ג ! רמים ונכסים ארגוניים מתוך הארגון שעשויים להשפיע על פרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ