2 השפעות ארגוניות ומחזור חיי פרויקט

פרויקטים וניהול פרויקטים מתרחשים בסביבה רחבה יותר מזו של הפרויקט עצמו . הבנת ההקשר הרחב עוזרת להבטיח כי העבודה תתבצע בהתאם למטרות הארגון ותנוהל על פי השיטות המקובלות בו . פרק זה מתאר את האופן שבו השפעות ארגוניות משליכות על שיטות האיוש , על ניהול הפרויקט ועל ביצועו . הפרק דן בהשפעתם של בעלי עניין על הפרויקט ועל משילותו , במבנה צוות הפרויקט ובגישות השונות לתכנון בשלבים ולקשרים בין פעילויות במסגרת מחזור ח" הפרויקט . בפרק זה "דונו הנושאים העיקריים הבאים : 2 . 1 השפעות ארגוניות על ניהול פרויקטים 2 . 2 בעלי עניין בפרויקט ומשילות 2 . 3 צוות הפרויקט 2 . 4 מחזור ת" הפרויקט  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ