1.8 גוף הידע בניהול פרויקטים

מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים ( PMBOK ® Guide ) מכיל את התקן לניהול רוב הפרויקטים רוב הזמן , ולרוחב תחומי תעשייה רבים . התקן שנכלל בנספח A 1 מתאר את תהליכי ניהול הפרויקט המשמשים לטובת הצלחתו . תקן זה הנו ייחודי עבור התחום של ניהול פרויקטים , ויש לו יחסי גומלין עם דיסציפלינות אחרות לניהול פרויקטים , כגון ניהול תכניות וניהול תיקי פרויקטים . תקנים לניהול פרויקטים אינם נותנים מענה לכל פרט בכל סוגיה . תקן זה מוגבל לפרויקטים בדידים ולתהליכי ניהול פרויקט שנחשבים כשיטות טובות . ניתן לעיין בתקנים אחרים לשם קבלת מידע נוסף על ההקשר הרחב יותר שבו מבוצעים פרויקטים , כגון : התקן לניהול תכנית [ 3 ] העוסק בניהול תכניות ; התקן לניהול תיק פרויקטים [ 4 ] העוסק בניהול תיקי פרויקטים ; מודל בגרות הארגון בניהול פרויקטים [ 5 ] ( 0 PM 3 ®) הבוחן את יכולות תהליכי ניהול פרויקטים בארגון .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ