1.6 ערך עסקי

ערך עסקי הוא מושג ייחודי לכל ארגון . ערך עסקי מוגדר "ערכו הכולל של העסק , " הסכום הכולל של כל הרכיבים המוחשיים והבלתי מוחש"ם . דוגמאות לרכיבים מוחשיים הן נכסים כספיים , נכסים קבועים , הון מניות ושירותים . דוגמאות לרכיבים בלתי מוחשיים הן מוניטין , זיהוי מותג , תועלת ציבורית וסימנים מסחריים . בהתאם לארגון , תכולת הערך העסקי יכולה להיות לטווח קצר , בינוני וארוך . אפשר ליצור ערך באמצעות ניהול תכליתי של פעילויות מתמשכות . עם זאת , לארגונים המבצעים שימוש יעיל בניהול תיק פרויקטים , תכנית ופרויקט , יש יכולת להשתמש בתהליכים מהימנים וממוסדים כדי לעמוד ביעדים האסטרטגיים ולהשיג ערך עסקי רב יותר באמצעות השקעותיהם בפרויקטים . אף על פי שהמניע של כל הארגונים אינו בהכרח עסקי , הרי שכל הארגונים מנהלים פעילויות הקשורות לעסקים . בין שארגון הנו סוכנות ממשלתית ובין שהנו ארגון הפועל שלא למטרות רווח , הרי שכל הארגונים מתמקדים בהשגת ערך עסקי לפעילויותיהם . ההצלחה בהשגת ערך עסקי מתחילה בתכנון ובניהול אסטרטגי כוללים . אסטרטגיה ארגונית יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות משימתו של הארגון וחזונו , ובכללם אוריינטציה לשוו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ